Η σχολή

Η Σχολή χορού «Αριστέα Λίτου» ιδρύθηκε το 1999 από την Αριστέα Λίτου με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του χορού στα Γιάννενα. Απευθύνεται σε ενήλικες, σε εφήβους και σε παιδιά με στόχο την ευρύτερη καλλιέργεια και την εξέλιξή τους. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που επιλέγουν να μυηθούν στην πολυσύνθετη τέχνη του χορού, η οποία συνιστά πολύτιμο παιδαγωγικό μέσο αλλά και υψηλή καλλιτεχνική έκφραση. Στη σχολή της Αριστέας Λίτου καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και εφαρμόζεται ένα απαιτητικό πρόγραμμα παρέχοντας στους μαθητές τα εφόδια αλλά και τα κίνητρα για την εξέλιξη της χορευτικής δημιουργίας.

Διεύθυνση: Αριστέα Λίτου
Διευθύντρια σπουδών: Αριστέα Λίτου