Παιδικό τμήμα

Παιδικό τμήμα: Κλασικό μπαλέτο σύγχρονος χορός και μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά (Hip hop, Breakdance, Jazz, Μοντέρνος χορός).